GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

İstanbul Kadıköy Özel Dedektiflik Hizmetleri

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ
İstanbul Kadıköy Özel Dedektiflik Hizmetleri

Kadıköy, İstanbul Boğazı’nın girişinde, Anadolu yakası kıyısında yer alan ve nüfus bakımından şehrin en kalabalık ilçelerinden biridir. Kadıköy ilçesinin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 466 bindir. Yıllardır nüfusu hiç değişmeyen ilçenin nüfusunda son yıllarda yüzde 1 oranında bir düşüş izlenmektedir.

Kadıköy ilçesindeki yerleşim tarih öncesine dayanır. Bizanslılar, bugünkü tarihi yarımdaya yerleştikleri zaman, bu kadar güzel bir yer varken karşı kıyıya yerleşen bu insanları körlükle suçlamışlar ve buraya körler şehri anlamına gelen Kalkedonya ismini vermişler.

Özel dedektiflik firmalarında hizmet bekleyen kişi ve kuruluşların ortak endişeleri, yapılan bu çalışmaların ve bu sırada elde edilen bilgi ve belegelerin ne kadar gizli tutulabileceğidir. Aslında bütün özel dedektiflik firmaları için birinci öncelik, bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak olmalıdır. Dedektiflik mesleğini profesyonel olarak yapan kuruluşlar, bu sorumluluk duygusu ile hareket ederler. Bu kuruluşlar, hizmet bekleyen kişi ve kuruluşlar ile çalışma öncesinde bir sözleşme yaparlar. Bu sözleşmede, bilgilerin gizli kalacağı ve güvende tutulacağı taahhüt edilmektedir.

Bir takım bilgi ve belgeler, alınacak hizmetin kapsamı ve koşulları konuşulurken daha baştan özel dedektiflik firmasına verilmek zorundadır. Bir takım bilgi ve belgeler de çalışmalar sırasında elde edilecektir.

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, her zaman Anayasa ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uymaya ve getirilen sınırlar içinde kalarak hizmet vermeye özen göstermektedir.

Anayasa’ya göre, insanların özel yaşamlarının gizliliğine, konut dokunulmazlığına ve haberleşme hürriyetlerine dokunulamaz. Ceza hukuku açısından da özel yaşama ve özel yaşamın gizli alanlarına yapılacak müdahaleler suçtur. İnsanların haberleşme hürriyetleri ihlal edilemez. Konuşmaları gizlice dinlenmek ve kaydetmek, özel yaşamın gizliliğini ihlal etmek, insanların kişisel bilgi ve belgelerini hukuka aykırı bir şekilde elde etmek suçtur.

 

Şirketimiz, yasalar karşısında suç kabul edilen bir yoldan bilgi ve belge toplamaz ve elindeki bilgi ve belgeleri üçüncü kişilere açıklamaz. Şirketimiz, yasalara ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan hizmet talepleri kabul etmediği gibi, çalışmalar sırasında da bu yola hiçbir şekilde başvurmamaktadır.