GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Çanakkale Merkez Özel Dedektiflik Hizmetleri

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ
Çanakkale Merkez Özel Dedektiflik Hizmetleri

Merkez ilçe, Çanakkale Boğazı’nın Ege Denizi’ne açıldığı noktada yer almaktadır ve Çanakkale ilinin nüfus bakımından en kalabalık ilçesidir. Merkez ilçenin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 156 bindir. Nüfusu her yıl düzenli olarak yüksek bir hızla artan ilçenin 2014 yılı verilerine göre, nüfus artış hızı yüzde altı civarındadır.

Bütün özel dedektiflik büroları için temel olan bilgilerin güvenliği ve gizliliği konusudur. Bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlilerinin temel sorumluluğu budur. Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da faaliyetlerinde bu ilkenin dışına çıkmamaktadır. Şirketimiz, bir hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar ile hizmet sözleşmesi yaparken, bu konuda taahhüt vermektedir. Hizmetin koşulları ve kapsamı görüşülürken ve sonrasında hizmet verilirken, doğal olarak özel dedektiflerimiz ve özel araştırma görevlilerimiz birçok bilgi ve belgeye sahip olurlar. Ancak çalışanlarımız her zaman anayasa ve diğer ilgili yasalar tarafından getirilen sınırlar içinde kalmaya özen göstermektedir.

Anayasa, insanların özel yaşamlarının gizliliğine, konut dokunulmazlığına ve haberleşme hürriyetlerine hiçbir şekilde müdahale edilmemesi konusunda hükümler taşımaktadır. Aynı şekilde yürürlükteki ceza hukukunda da özel yaşama ve özel yaşamın gizli alanlarına yapılacak tecavüzler suç olarak tanımlanmıştır. İnsanların haberleşme hürrüyetlerini ihlal etmek, insanların arasındaki konuşmaları dinlenmek ve kaydetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, insanlara ait kişisel verileri kaydetmek ve bir takım bilgi ve belgeleri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmek suçtur.

Bu şekilde yasalar karşısında suç teşkil eden bir yoldan elde edilen bilgi ve belgeler mahkemeler tarafından da delil olarak kabul edilmezler.

Birçok özel dedektiflik bürosu gibi şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üyedir ve bu dernek tarafından çıkarılan Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği esasları uyarınca faaliyet gerçekleştirmektedir. Yasal düzenlemelere ve genel ahlaka uygun olmayan hizmet talepleri kabul edilmediği gibi, faaliyetler sırasında da bu yola hiçbir şekilde başvurulmamaktadır.

Özel dedektiflik yasası bir gün yasalaştığı takdirde, dedekliflik mesleği denetim altına alınmış olacak ve verilen hizmetler bir standarda kavuşmuş olacaktır.