GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Çanakkale Gelibolu Özel Dedektiflik Hizmetleri

Çanakkale Gelibolu Özel Dedektiflik Hizmetleri

Gelibolu ilçesi, aynı isimli yarımadanın üzerinde yer almaktadır ve ilçenin bir yanı Ege Denizi, diğer yanı Marmara Denizi’dir. Gelibolu, Çanakkale ilinin nüfus bakımından dördüncü büyük ilçesidir. İlçenin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 45 bindir. İlçenin nüfusu yıllardır büyük bir değişim göstermemesine rağmen, 2014 yılı verilerine göre, nüfus artış oranı yüzde üç civarında olmuştur.

Özel dedektiflik hizmetleri verilirken, bir takım süreçler birbirini izlemektedir. Bu süreçler bir anda ortaya çıkmamıştır elbette. İlk kurulan özel dedektiflik firmalarından bugün zaman içinde süreçler ortaya çıkmıştır. İşin doğrusu 1994 yılında hazırlanan özel dedektiflik yasası taslağında da iş süreçleri ile ilgili bir takım hükümler yer alıyordu. Daha sonra Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği de yasa taslağı üzerinde çalışmalar yaparken bu süreçleri netleştirmeye çalışmıştır.

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da faaliyetlerinde, yasa taslağında belirlenen iş süreçlerine uygun davranmaktadır.

Dedektiflik sürecinin birinci adımı hizmet talep eden kişi veya kuruluş ile özel dedektiflik firması arasında bir sözleşme yapmaktır. Bu sözleşme, yapılması beklenen dedektiflik çalışmalarının tanımını ve koşullarını kapsar. Bu sözleşme imzalandığı anda, yapılacak çalışmanın sınırları çizilmiş olur.

Dedektiflik sürecinin ikinci adımı planlamadır. Çalışmayı sürdürecek olan özel dedektif, önce bir çalışma planı hazırlar. Planlama çalışmasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu, talep edilen hizmetin yasal boyutlarıdır. Anayasa ve mevcut yasal düzenlemelere aykırı herhangi bir hizmet talebi yerine getirilemez.

Dedektiflik sürecinin üçüncü adımı artık araştırma faaliyetleridir. Bu adımda deliller toplanmaya başlanır. Delillerin toplanma yöntemi ve kullanılacak ekipman ve malzemeler, tamamen özel dedektifin deneyimlerine ve becerilerine bağlıdır. Ancak kullanılacak sorgulama yöntemleri ve kaynakları konusunda önceden hizmet talep eden kişi veya kuruluşa bilgi verilir.

Dedektiflik sürecinin dördüncü adımı ise raporlamadır. Takip veya araştırma faaliyetleri tamamlandıktan, yeterli deliller toplandıktan, bunlar incelenip, analiz edilip, değerlendirildikten sonra, sıra rapor yazmaya gelir. Elde edilen bulgular ışığında rapor hazırlanarak hizmet talep eden kişi veya kuruluşa sunulur.

 

Şirketimiz özel dedektifleri, çalışmaları sırasında, genel olarak yukarında açıklanan bu süreçlere uygun hareket etmektedir.