GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Biga Özel Dedektiflik Hizmetleri

Çanakkale Biga Özel Dedektiflik Hizmetleri

Çanakkale ilinin hem Marmara Denizi’ne hem Ege Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Biga ilçesi, ilin Marmara Denizi’ne kıyısı olan ve nüfus bakımından ikinci büyük ilçesidir. Biga ilçesinin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 66 bindir. Nüfusu her yıl düzenli olarak artan ilçenin 2014 yılı verilerine göre, nüfus artış hızı yüzde ikiye yakındır.

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, 2006 yılında kurulduğu günden beri, giderek ülkemizin her yanında hizmet verecek şekilde büyümektedir. Şirketimizin bu sağlıklı büyümesinin ardında yatan gerçek, şirketimizde görev yapan özel dedektiflerin başarılı çalışmalarıdır. Bu başarıyı etkileyen en büyük faktör ise deneyimleridir. Gerek özel dedektiflik sektörünün genelinde, gerekse şirketimizde görev yapan özel dedektiflerin geçmiş deneyimlerine bakılırsa genel olarak şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır:

  • Devletin güvenlik birimlerinde, emniyet müdürü, emniyet amiri veya komiser olarak görev yapmış olan, daha sonra kendi isteği ile ayrılan veya emekli olan kişiler
  • Jandarma Genel Komutanlığı’nda subay olarak en azından on beş yıl görev yapan, daha sonra kendi isteği ile ayrılan veya emekli olan kişiler
  • Milli İstihbarat Teşkilatı’nda şube müdürü veya daha üst ünvanlarda çalışmış olan, daha sonra kendi isteği ile ayrılan veya emekli olan kişiler
  • Mülki idare amirliği veya en az on beş yıl fiilen hakimlik, avukatlık veya savcılık yapmış olan, daha sonra kendi isteği ile ayrılan veya emekli olan kişiler

Aslında bu kişiler çalışma hayatlarında güvenlik ve asayiş konularında çalışmış ve deneyim kazanmış kişiler oldukları için, özel dedektiflik yaparken de oldukça başarılı olmaktadırlar.

Özel dedektiflerin başarılı olmalarında eğitimli olmalarının da etkisi fazladır. Yukarıda sayılan kişiler genel olarak üniversite eğitimi alan kişilerdir. Ancak özel dedektiflik mesleği, biden fazla bilim dalını ilgilendiren güç bir faaliyet şeklidir. Bu nedenle özel dedektiflerin en azından toplum psikolojisi, soruşturma ve sorgulama teknikleri, suçlu ve insan davranışlarını çözümleme ve suç psikolojisi ve kriminoloji konularında bilgili olmaları gerekmektedir. Ayrıca mesleklerini ilgilendiren yasal düzenlemeleri bilmeli ve değişiklikleri takip etmelidir.

 

Şirketimiz özel dedektifleri bu özellikleri sayesinde kısa sürede başarılı sonuçlar elde etmektedir.

: