GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Balıkesir Karesi Dedektiflik Hizmetleri

Balıkesir Karesi Dedektiflik Hizmetleri

2012 yılında, Balıkesir Merkez ilçesi ikiye bölünmüş ve iki ayrı ilçe haline getirilmiştir. Bu iki ilçe Altıeylül ve Karesi ilçeleridir. Bölünmeye rağmen Altıeylül ilçesi ilin en büyük ilçesi, Karesi ilçesi ise ilin nüfus bakımından ikinci büyük ilçesi olmuştur. Karesi ilçesinin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 171 bindir. İlçenin 2014 yılı verilerine göre, nüfus artış oranı yüzde iki civarındadır.

Özel dedektiflik büroları bu kadar hızla çoğalıyorlar ama dedektiflik mesleğinin olumlu yönde gelişmesinin temelinde, özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin yasalara uygun hareket etme zorunluluğu yatmaktadır. Bu zorunluluğa uyan firmaların sayısı ne yazık ki çok fazla değildir. Özel dedektiflik büroları hem kamu hukukunun hem de özel hukukun gereklerini bilmek ve uymak zorundadırlar. Bir kısım hukuk kuralları devlet, belediye, üniversite ve benzeri resmi kuruluşların ve bu kuruluşlarda çalışanların birbirleri ile olan ilişkilerini düzenler. Örneğin, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, ceza usul hukuku ve mali hukuk bu gruba girer. Bir kısım hukuk kuralları ise insanların, eşit koşullara ve yetkilere sahip kişiler olarak birbirleri ile olan ilişkilerini düzenler. Örneğin, medeni hukuk, ticaret hukuku, borçlar hukuku ve icra iflas hukuku bu gruba girer.

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasında görev yapan bütün özel dedektifler ve özel araştırma çalışanları, mevcut yasal düzenlemelerin mesleklerini ilgilendiren yönlerini çok iyi bilmekte ve uygulamaktadırlar. Aksi halde kendileri de suç işlemiş olacaklarından, bu durum profesyonel çalışma anlayışları ile uyuşmaz.

Şirketimiz, anayasa gereğince, herkesin özel yaşamına ve aile yaşamına saygı göstermekte, bunların gizli tutulmasına önem vermektedir. Anayasanın, hiç kimsenin konutuna dokunulamaz ilkesine bağlı kalmaktadır. Ayrıca yine anayasa gereğince, herkesin haberleşme hürriyetine saygı göstermektedir. Anayasaya göre kamu düzeni, milli güvenlik, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, suçun önüne geçilmesi veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması gerekçesi ile bu sayılan özgürlüklere dokunulabilir, ancak bunun için mutlaka mahkeme kararı gerekir.

 

Kısaca şirketimiz, kamu hukuku olsun özel hukuk olsun mevcut bütün yasal düzenlemelere uygun faaliyet göstermektedir.

: