GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Balıkesir Gönen Dedektiflik Hizmetleri

Balıkesir Gönen Dedektiflik Hizmetleri

Balıkesir ilinin hem Marmara Denizi’ne hem de Ege Denizi’ne kıyısı var. Gönen ilçesi de Bandırma ilçesi gibi, Balıkesir’in Marmara Denizi kıyısında yer alan bir ilçesidir ve ilin nüfus bakımından beşinci ilçesidir. Gönen ilçesinin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 73 bindir. Nüfusu uzun yıllardır hiç değişmeyen ilçenin nüfusu son üç yılda düşmeye başlamıştır. 2014 yılı verilerine göre, nüfus azalış oranı yüzde bire yakındır.

Yapılan her mesleğin kendi kalıpları içinde bir meslek ahlakı vardır. Özel dedektiflik mesleğinde de öyle. Ancak her meslekte olduğu gibi dedektiflik mesleğinde de sahte ve korsan dedektiflik firmaları yok değil. Böyle olunca dedektiflik ahlakı daha fazla önem kazanmaya ve işini kaliteli ve etik ilkeler doğrultusunda yapmaya çalışan özel dedektiflik firmaları daha fazla aranılır olmaya başlandı.

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da bu esastan hareket ederek, hem kendi gelişimi hem de dedektiflik mesleğinin gelişimi açısından üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır.

Dedektiflik ahlakı konusunda bir tanımlama yapmak kolay değil. Yine de mevut hukuk düzeninden ve mevcut uygulamalardan yola çıkarak bir takım hususlar ileri sürülebilir. Örneğin bir dedektiflik hizmeti verilmeye başlanmadan önce bu hizmeti talep edene kişi ve kuruluşlar ile bir sözleşme yapmak ve çalışmanın sınırlarını net bir şekilde ortaya koymak önemlidir. Bu sözleşme, hizmetin tanımını, detaylarını ve özel koşullarını kapsayan detaylı bir anlaşma metnidir. Ahlaken bu sözleşmenin dışına çıkılmaması gerekir.

Ayrıca özel dedektiflik firma çalışanlarının Özel Dedektifler Derneği tarafından çıkarılan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’ne uygun faaliyet göstermeleri de önemlidir. Derneğe üye olmayan dedektiflik firmaları bile ahlaken bu yönetmeliğe uygun çalışmalıdır.

Özel dedektiflik firmaları, faaliyetleri nedeniyle sahip oldukları bilgi ve belgeleri, hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamamalıdır. Elde edilen bütün bulgular sadece talep eden kişi veya kuruluşlar ile paylaşılabilir.

Özel dedektiflik faaliyetleri, sadece herkese açık alanlarda yapılmalıdır. Kişi hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmeli, özel yaşama müdahale edilmemelidir. Aksine bir davranış zaten yasalar tarafındna suç kabul edilmektedir.

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bu sayılan ve benzeri bütün ahlaki kurallara, ilkelere ve standartlara uygun hizmet vermektedir.