GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Zonguldak Özel Dedektiflik Hizmetleri

Karadeniz Bölgesi Zonguldak Özel Dedektiflik Hizmetleri

İnsanlar ve kuruluşlar arasında çeşitli zamanlarda çeşitli anlaşmazlıklar, yanlış anlamalar, güvensizlikler ve tartışmalar olabilir. Herkes kendi bakış açısı ile iddia ettikleri konularda haklıdır. Ancak çoğu zaman bu haklılıklarını belgelerle kanıtlamak durumunda kalabilirler. Bu durum eğer mahkemelere gitmişse bulgulara ve belgelere daha fazla ihtiyaç olacaktır. Bu durumlarda insanlar, kendi imkanları yetersiz kaldıklarında özel dedektiflik bürolarından destek alırlar. Bu nedenle özel dedektif tutmanın veya özel araştırma görevlilerinden hizmet almanın faydası büyüktür. TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, ihtiyaç sahiplerine bu yönde destek olmaktadır.

Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nin batısında yer alır. Limanı, Karadeniz ülkeleri ile aramızdaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Burada ülkemizin en zengin taşkömürü madenleri bulunmaktadır. Bu ilimizde de özel dedektiflik bürolarından hizmet talepleri gittikçe yükselmektedir.

Özel dedektiflik hizmetlerine duyulan ihtiyaç 1980’lerin başında başlamıştır. İlk dedektiflik büroları faaliyete geçtikten sonra 1994 yılında bir yasa tasarısı hazırlanmıştır ama bugüne kadar bir özel dedektiflik yasası çıkarılabilmiş değildir. 2000’li yılların başından itibaren faaliyetler artmaya başlayıca, 2007 yılında Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği kurulmuştur. Dernek ilk olarak yasa tasarısını yeniden ele almış ve yasanın çıkarılması yönünde girişimler başlatmıştır. Arkasından dedektiflik mesleğinin etik ilkeleri ve çalışma esasları belirlenmiş bir yönetmelik yayınlamıştır.

Ayrıca, dernek dedektiflik mesleğine katılımı özendirmek ve hızlandırmak için üniversitelerde seminerler ve konferanslar düzenlemektedir. Bu arada üniversitelerin ders programlarına özel dedektifliğin girmesi konusunda mücadele etmektedir. Hatta Kocaeli ve Uludağ Üniversiteleri özel dedektiflik derslerini ders programlarına almışlardır.

Bu çabalar özel dedektiflik faaliyetlerinin bir meslek olarak tanınmasında büyük katkı sağlamıştır. Özel dedektiflik ve özel araştırma talepleri artık bir düzen içinde karşılanmaktadır. Bu sayede bu mesleğe duyulan güven de artmış olmaktadır. bütün bu açıklanan nedenlerle özel dedektiflik hizmetine ihtiyaç duyulan her durumda özel dedektif tutmanın faydası büyüktür.

Zonguldak’ın 2014 nüfus sayımına göre demografik yapısı şu şekildedir:

  • Şehrin nüfusu 599 bindir.
  • Şehrin nüfusu 2008 yılında bugüne gidere azalmaktadır. Nüfus düşüş oranı her yıl yüzde 1’e yakındır.
  • Kilometrekareye düşen insan sayısı 181’dir.
  • En kalabalık ilçeleri, Ereğli (174 bin), Merkez (129 bin), Çaycuma (92 bin) ve Devrek (56 bin).

Etnik bakımdan şehrin yüzde 75’i Türk’tür. Bu nüfusun bir kısmı Balkan göçmenidir. Nüfusun yüzde 20’sini Lazlar, Çerkesler ve Gürcüler teşkil etmektedir. Kalanı ise diğer etkin kökenli vatandaşlardan oluşmaktadır.

 

Özel dedektiflik veya özel araştırma hizmetlerinin yararları konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, şirketimize başvurunuz.