GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Giresun Özel Dedektiflik Hizmetleri

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ
Karadeniz Bölgesi Giresun Özel Dedektiflik Hizmetleri

Özel dedektiflik büroları, bu mesleğin daha ileri gitmesi için, Özel Dedektifler Derneği tarafından belirlenmiş etik ilkeler ve çalışma kuralları çerçevesinde faaliyet göstermek zorundadırlar. Ama yanı zamanda kendilerine belli kalite politikaları belirlemiş olmak zorundadırlar. TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, belirlediği kalite politikaları doğrutusunda hizmet vermektedir.

Giresun, Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda, Karadeniz’e kıyısı olan bir ildir. Fındığı ile ünlü olan Giresun’da yerli halkın çoğunluğu Çepniler’den meydana gelmektedir. Osmanlı kayıtlarında da burası Çepni şehri olarak geçer.

İnternet geniş kitlelere ulaşmaya başlayınca, kısa yoldan para kazanmak isteyen kötü niyeteli kişiler, gittikçe parlamaya başlayan özel dedektiflik mesleğine de el attılar. Bu tür sahte veya korsan özel dedektiflik büroları doğal olarak ne ilke ne kural tanımaktadır. Dolayısıyla kalite politikalarına sahip olmaktan da çok uzaktırlar.

Örneğin beklendiği şekilde faaliyet gösteren bir özel dedektiflik bürosu, sadece talep edilen hizmet ile sınırlı olacak şekilde hizmet verir ve bu sınırların dışına çıkmaz. Hizmet verirken, talep edilen hizmete yönelik yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun davranır. Mesleğinin onuruna ve ilkelerine zarar verecek davranışlardan her zaman kaçınır. Hizmeti talep eden kişi veya kuruluşlara hiçbir şekilde gerçek olmayan bilgi ve rapor vermez.

Aynı zamanda özel dedektiflik büroları, kendilerinden talep edilen hizmetin özelliklerine uygun şekilde bilgi ve belge toplar ve bunları değerlendirir. Hizmet tamamlandığında bulguları bir rapor haline getirerek sadece hizmeti talep eden kişi veya kuruluşa sunar.

Bu sayılan esasların her biri özel dedektiflik bürolarının kalite politikalarını teşkil eder.

Düzce’nin 2014 nüfus sayımına göre demografik yapısı şu şekildedir:

  • Şehrin nüfusu 430 bindir.
  • Şehrin nüfusu 2008 yılından beri düzenli hemen hemen aynı kalmıştır. Sadece son iki yılda nüfus artış oranı yüzde 1’in üzerine çıkmıştır.
  • Kilometrekareye düşen insan sayısı 63’tür.
  • En kalabalık ilçeleri, Merkez (126 bin), Bulancak (63 bin), Espiye (33 bin) ve Görele (31 bin).

Etnik bakımdan, şehrin yüzde 95’i Türk’tür. Bu sayının içinde büyük oranda Çepniler ve bir kısmı tamamen Türk olmuş Türk-Rum melezleri bulunuyor. Kalan yüzde 5 ise Gürcüler ve Çerkesler’den oluşmaktadır.

Kaliteli hizmet veren özel dedektiflik mesleğinin kalite politikalarını, şirketimize gelerek öğrenebilirsiniz.

: