GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Karadeniz Özel Dedektiflik

Karadeniz

 Karadeniz Bölgesi, Anadolu’nun kuzeyinde Karadeniz kıyısı boyunca uzanan bir bölgedir. Ülkemizin üçüncü büyük bölgesi olan Karadeniz Bölgesi’nin genişliği 1400 kilometreyi bulmaktadır. Denize paralel uzanan Kuzey Anadolu Dağları’nın deniz ile buluştuğu kıyı boyu, oldukça yağış almaktadır. Turizm açısından bakir sayılan Karadeniz Bölgesi deniz turizminden çok yayla turizmi ve alternatif turizm açısından oldukça zengin bir bölgedir. Bu özelliği ile önceki yıllara göre daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçi almaktadır.

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, ülkemizin her yerinde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi’nde de çok sayıda il ve ilçede hizmet vermektedir. şirketimiz bölge, il ve ilçe ayrımı yapmadan hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara deneyimli ve eğitimli bir kadro ve güçlü bir teknolojik altyapı ile ihtiyaç duyulan her konuda takip, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimizde özel dedektiflik veya özel araştırma görevlisi olarak çalışan kişiler ağırlıklı olarak devletin güvenlik birimlerinden, jandarma teşkilatından veya milli istihbarat teşkilatından gelmektedir. Bu görevlerde aktif olarak yönetici pozisyonlarda hizmet veren kişiler emekli olduktan sonra dedektiflik mesleğini seçmektedir. Görevleri başındayken kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan kişiler de genel olarak kendileri için dedektiflik mesleğini uygun bulmaktadır. Bunun yanında il ve ilçelerde valilik veya kaymakamlık yapan kişiler, ya da en az on beş yıl hakimlik, avukatlık veya savcılık yapmış kişiler de özel dedektiflik mesleğini seçmektedir. Tabii bu kişilerin özel dedektif olabilmeleri için, özel dedektiflik tasa tasarısında açıklandığı şekilde özel dedektif olmalarına engel bir durumun olmaması da gerekmektedir. Bu yasa şu anda çıkarılmış değildir ama şirketimiz ve diğer profesyonel özel dedektiflik şirketleri esas olarak yasa taslağına uygun hizmet vermektedir.

Birgün üniversitlerden veya yüksek okullardan dedektiflik mesleğinin eğitimini almış gençlerin bu mesleğe girmeleri büyük bir beklentidir. Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği bu yönde çok olumlu çalışmalar sürdürmektedir. Üniversitlerde ve yüksek okullarda seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenleyerek hem okul yönetiminin hem de gençlerin bu mesleğe ilgisini çekmeye çalışmaktadır.

Şirketimizde görev yapan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri yukarıda açıklanan mesleki deneyim yanında ayrıca şu özelliklere de sahiptir:

  • Suçlu ve insan davranışlarını çözümleme yetenekleri bulunmak
  • Suç psikolojisi ve kriminoloji (suç bilimi) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak
  • Toplum psikolojisi ve kitlesel bilinçaltı konularında bilgi sahibi olmak
  • Soruşturma tekniklerini ve sorgulama yöntemlerini bilmek
  • Başta Anayasa, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve ceza hukuku olmak üzere yasaların dedektiflik mesleği ilgili yönlerini bilmek
  • Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini yakında takip etmek ve yeni araçları tanımak ve kullanabilmek
  • Kriminal laboratuvarların çalışma yöntemlerini tanımak
  • Hizmet verdiği alanda uzman olmak

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan kişi ve kuruluşlara, hangi alanda olursa olsun, bütün özel dedektiflik ve özel araştırma hizmetlerini vermektedir.

 

: