GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Konak Özel Dedektiflik Hizmetleri

İzmir Konak Özel Dedektiflik Hizmetleri

Konak İzmir’in nüfus bakımından dördüncü büyük ilçesidir. Konak ilçesinin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 380 bindir. Nüfusu son yıllarda hemen hemen hiç değişmeyen ilçenin 2014 yılı verilerine göre, nüfus artış oranı yüzde sıfıra yakındır.

Nedense özel dedektiflik dendiği zaman akla ilk gelen eş takibi veya aldatılma takibi olmaktadır. Ancak her aldatılan eş tarafından talep edilen eş takibi hizmeti de doğrudan kabul edilmiyor elbette. Özel dedektiflik firmaları bir takım ilkelere ve çalışma kurallarına uymak zorundadırlar. Bugün ortada bir özel dedektiflik yasası yoktur ama başka yasal düzenlemeler dolaylı yollardan özel dedektiflik ve özel araştırma faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bunların başında anayasa geliyor. Anayasa kişisel özgürlükler ve kişisel haklar konusunda bir takım hükümler taşımaktadır. Kimsenin özgürlüğü kısıtlanamaz, özel hayatına müdahale edilemez, haberleşme hürriyetine dokunulamaz ve benzeri hükümler bu kapsamdadır.

Bunun dışında, hizmet talep edenler ile bu hizmeti sunan özel dedektiflik firmaları bir sözleşmeye dayanarak bir takım faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu açıdan özel dedektiflik firmalarının kuruluşları, faaliyetleri ve faaliyetleri sırasındaki sorumluluk ve yükümlülükleri, ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, idare hukuku ve benzeri yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yani ortada bir özel dedektiflik kanununun olmaması, yapılan işin hepten yasal dayanaktan yoksun olduğu anlamına gelmiyor. Ama yine de bir özel dedektiflik kanununun çıkmış olması çok şey ifade edecektir.

Bu arada bu anlamdaki boşluğu, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından çıkarılan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği esasları doldurmaktadır. İşini profesyonelce yapan özel dedektiflik büroları derneğe üyedir ve söz konusu yönetmelik kapsamında hizmet vermektedir.

Bütün bu düzenlemeler çerçevesinde, örneğin sadece şüphe duyduğu için eşinin takip edilmesini isteyen eşin bu talebi, özel dedektiflik firmaları tarafından, bu arada şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması tarafından kabul edilmez. Ancak boşanma noktasına gelmiş, hatta mahkemeye boşanma davası açılmış anlaşmazlıklarda eş takibi veya aldatılma takibi hizmeti verilmektedir.

Şirketimiz ve bütün özel dedektiflik firmaları, yasal düzenlemeler ve genel ahlak kuralları içinde yapılan hizmet taleplerini yerini getirmeye çalışmaktadır.