GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Karşıyaka Özel Dedektiflik Hizmetleri

İzmir Karşıyaka Özel Dedektiflik Hizmetleri

Karşıyaka İzmir’in nüfus bakımından beşinci büyük ilçesidir. Karşıyaka ilçesinin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 326 bindir. Nüfusu son yıllarda hemen hemen hiç değişmeyen ilçenin 2014 yılı verilerine göre, nüfus artış oranı yüzde sıfıra yakındır.

İzmir gibi kalabalık şehirlerde ve Karşıyaka gibi kalabalık ilçelerde özel dedektiflik bürolarına duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Sonuçta insanlar ve ticari kuruluşlar, sürekli birbirleri ile ilişki içindedirler. Aralarında zaman zaman çeşitli anlaşmazlıkların çıkması ve yanlış anlaşılmaların olması kaçınılmazdır. Böyle durumlarda kişi ve kuruluşlar herşeyden önce ellerindeki bilgi ve belgelere, yani ellerindeki kanıtlara dayanarak sorunu çözmeye çalışırlar. Ama ellerinde bir kanıt bulunmuyorsa, kendi imkanları ile kanıt bulmaya çalışırlar. Eğer problemi kendi aralarında çözemezlerse, iş mahkemelere kadar uzayabilir.

Ancak mahmede karar aşamasında yine elde bir takım kanıtların bulunması gerekecektir. Aksi halde iddia eden iddiasını ispatlayamaz, karar verme durumunda olan hakim karar vermekte zorlanır. Davalar birbirini takip etmeye başlar, mahkeme süreçleri uzar, ya da beklenmedik yanlış kararlar çıkabilir.

İşte özel dedektiflik faaliyetleri, bu tür bir ihtiyaçtan doğmuştur. Elinde güçlü kanıtlar bulunan kişiler daha güçlü konumda olacakları için bu kanıtları, özel dedektiflik firmalarından alacakları hizmetler ile elde etmektedir.

Ülkemizde özel dedektiflik ve özel araştırma hizmetlerinin geçmişi çok uzaklara gitmez. 1980’lerin başında başlayan bu faaliyetlerin bir yasal dayanağa kavuşması amacı ile 1994 yılında bir yasa taslağı hazırlanmıştır ama bugüne kadar geçen süre için de bu yasa çıkarılamamıştır. 2007 yılında Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği kurulmuş ve kısa süre sonra Özel Dedektifler Derneği Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, kurulduğu yıl bu derneğe üye olmuştur ve faaliyetlerinde bu yönetmelik esaslarına uymaktadır.

 

Bu şekilde özel dedektiflik hizmetleri bir düzen içinde yapılmaya başlanmış ve dedektiflik mesleğine duyulan güven artmaya başlamıştır. Bugün üniversitelerde özel dedektiflik bölümleri henüz yoktur ancak dernek bu konuda konferanslar ve seminerler düzenleyerek çaba harcamaktadır. Bugün için bu mesleği yapanlar daha çok devletin güvenlik ve asayiş birimlerinde çalışan ve kendi istekleri ile ayrılan veya emekli olan kişilerdir.

: