GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Kuşadası Özel Dedektiflik Hizmetleri

Aydın Kuşadası Özel Dedektiflik Hizmetleri

Kuşadası da, Aydın ilinin denize kıyısı olan üç ilçesinden biridir ve ilin dördüncü büyük ilçesidir. Kuşadası ilçesinin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 102 bindir. Son yıllarda nüfusu ciddi anlamda artış gösteren ilçenin 2014 yılı verilerine göre, nüfus artış oranı yüzde altının üzerindedir.

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bir yandan dedektiflik mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışırken bir yandan da ihtiyaç sahiplerine hemen her konuda hizmet vermektedir. Şirketimiz bu faaliyetleri sırasında bilgilerin güvenliğine ve gizli tutulmasına özen göstermekte ve bu konuda sorumluluk duymaktadır.

Doğal olarak dedektiflik faaliyetlerine daha başlarken yapılan görüşme sırasında ve sonrasında hizmet verilirken, özel dedektifler gizli kalması gereken çok fazla bilgiye sahip olmaktadır. Ancak bütün özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, ellerindeki bilgi ve belgelerin güvenliği ve gizliliği konusunda anayasa ve diğer yasal düzenlemelerin belirlediği sınırlar içinde kalmak zorundadırlar. Şirketimiz çalışanları da bu açıdan sorumluluk sahibidirler ve anayasının çizmiş olduğu insanların özel yaşamlarının gizliliğine, konut dokunulmazlığına ve haberleşme hürriyetlerine müdahale etmememe konularındaki sınırlara uymayı taahhüt etmişlerdir.

Bu temel sorumluluk konularının başında şunlar gelir: haberleşmenin gizliliğini ihlal etme, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, kişisel verilerin kaydedilmesi ve bilgi ve belgeleri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme. Bu sayılan konularda gösterilecek ihlaller, hapis ve para cezası gerektiren suçlardır. Duruma göre kendi içinde ağırlaştırıcı nedenleri de bulunmaktadır.

Yasalara göre, telefonların dinlenmesi, cep telefonlarının kaydedilmesi ve özel yaşamın ihlaline yönelik suç teşkil eden talepler şirketimiz ve diğer özel dedektiflik büroları tarafından kabul edilmez. Ayrıca mevcut yasalara göre bu ihlaller suç teşkil ettiğinden mahkemeler tarafından delil olarak da kabul edilmezler.

Aslında henüz çıkmamış olan özel dedektiflik yasası, özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin, bilgilerin güvenliği ve gizliliği konusundaki sorumluluklarını da düzenlemektedir.

 

Derneğe üye olan ve mesleklerini gereği gibi yapan özel dedektiflik büroları, bu arada şirketimiz, bilgilerin elde edilmesi ve elde edilen bilgilerin güvenliği konusunda son derece dikkatlidir.