GTranslate

Turkish Arabic English French German Italian Russian

Didim Özel Dedektiflik Hizmetleri

Aydın Didim Özel Dedektiflik Hizmetleri

Didim Aydın’ın beşinci büyük ilçesidir ve önemli bir turizm merkezidir. Didim ilçesinin 2014 nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 73 bindir. Son yıllarda nüfusu dikkat çekici oranda artmakta olan ilçenin 2014 yılı verilerine göre, nüfus artış oranı yüzde onüçün üzerindedir.

Özel dedektiflik büroları açısından en önemli konu güvendir. Bir özel dedektiflik firmasından hizmet alacak olan kişi veya kuruluşlar, hangi konuda hizmet alacak olurlarsa olsunlar, öncesinde bu dedektiflik firmasına ve çalışanlarına güvenmek zorundadır. Birçok nedenle özel dedektiflik firmalarına başvurulur, ancak bu devletin resmi organlarına duyulan güvensizlikten değil, daha çok, resmi süreçlerin hızlanması açısından başvurulan bir yoldur.

Özellikle son yıllarda bu yöndeki hizmet talepleri inanılmaz boyutta artınca, bugün dedektiflik hizmetlerinden bir sektör olarak bahsetmek yanlış olmaz. Kişi ve kuruluşlar bedelini ödeyerek bir hizmet talep ederler ve karşılığını alırlar. Ortada yasalara uygun yapılmış bir hizmet sözleşmesi vardır ve yürürlükte olan borçlar hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve anayasa hükümlerine uyarınca faaliyetler yürütülmektedir. Bütün beklenti özel dedektiflik yasasının bir an önce çıkarılması ve bu mesleğin kendi yasal düzenlemesine kavuşmasıdır.

Bir özel dedektiflik bürosunun seçiminde, bu dedektiflik bürosunun geçmiş deneyimleri ve faaliyetleri, kadrosunda bulunan özel dedektiflerin tecrübeleri, yetkinlikleri, başarıları ve başarısızlıkları önemli kriterlerdir ve mutlaka sorgulanmalıdır.

Daha özel dedektiflik yasası çıkarılamadığı için, ortada bir yasal boşluk bulunmaktadır ve özel dedektiflik firmalarının nasıl kurulacakları, nasıl faaliyete geçecekleri ve çalışma ilke ve prensiplerinin neler olacağı tespit edilmemiştir. Özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin nasıl mesleğe kabul edilecekleri, meslekten nasıl çıkarılacakları ve yeterliliklerinin nasıl tespit edileceği konuları da net değildir.

Güven durumunu sarsacak en kötü olay, bu boşluktan yararlanarak faaliyet gösteriyor görünen sahte dedektiflik firmalarının ortaya çıkmasıdır. Dedektiflik mesleğinin gelişmesini tehlikeye atan da bu durumdur. Bu durum doğal olarak insanların özel dedektiflik bürolarına ve özel dedektiflere duydukları güveni de sarsmaktadır. Bu firmaların tuzağına düşmemek için seçici davranmak gerekmektedir.

 

Şirketimiz TK Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, kurulduğu günden beri, dedektiflik mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışmakta ve müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet vermektedir.